Borås Developer meetup

Utvecklare möts på Elitkontoret

paneldiskussion på Borås developer meetup

Borås Developer Meetup, ett tech-event där utvecklare möts på Elitkontoret för att dela med sig av tankar, erfarenheter och att lära sig nya saker inom IT. Det är fjärde gången Borås Developer Meetup hålls på Elitkontoret och det är en bra skara IT intresserade personer som deltar.

Paneldiskussionen består IT-chefer från både tjänsteföretag där IT är själva kärnan i verksamheten, samt företag som tillverkar fysiska produkter och där IT-avdelningen hjälper företaget framåt.

Paneldeltagarna sett från vänster: Markus Nordlund, Newbody, Pär Jorwén, CleverApps, Edvard Åkerberd, JopTip och Stefan Svensson, Cloud Enablers. Moderator av paneldiskussionen: Daniel Isaksson, Elitkontoret.

Det diskuteras hur man kan skapa kundvärde genom att arbeta aktivt med IT och nya verktyg som kommit till marknaden. Vad deltagarna ser på rekrytering och etikfrågor kring personalrekrytering. Det diskuteras också om hur affärsmodeller har förändrats genom tid då IT har blivit ett allt mer viktigt verktyg för företag att skapa intäktsmöjligheter, vilket även ledde diskussionen in på utmaningar för företag som behöver modellera om deras intäktsmodell.

Sist men inte minst diskuterar deltagarna vad Digital Innovation innbär för dem. Behöver det verkligen vara att uppfinna hjulet på nytt, eller räcker det med små förbättringar och förändringar i arbetssätt?

För samman personer för samverkan och utveckling

Vi på Elitkontoret vill att våra medlemmar ska få ett mervärde genom att träffa personer från olika branscher, erhålla kunskap från diskussioner och event, som bland annat Borås Developer Meetup. Genom att samordna Borås Developer Meetup har vi skapat en arena där teknikintresserade personer och företag kan mötas för att diskutera utmaningar i branschen, hur man kan anpassa sin affärsmodell för kommande förändringar och även att dela erfarenheter mellan varandra.

Videoklippet från paneldiskussionen är en del av Borås Developer Meetup. Är du intresserad av att se den första föreläsningen som handlar om DevOps, hittar ni den på vår YouTube-kanal

Tech-företag arbetar tillsammans under samma tak

Flertalet av våra medlemmar arbetar inom IT-branschen fast med olika inriktningar. Att på samma ställe hitta kompetens inom olika frågor som kan dyka upp underlättar dem för varandra att snabbt få hjälp med frågor. Det skulle vi på Elitkontoret säga verkligen är samverkan. Vi älskar när utvecklare möts på Elitkontoret och när våra medlemmar hjäper varandra. Det har skapat en familjär känsla där personerna tycker om att utveckla varandra.

Vill ni se ett axplock utav våra medlemmar och vad dem arbetar med? Kolla in vår community-portal